Billetter

Vanlige billetter uten overnatting vil komme for salg om kort tid på ticketmaster.no.
Vi jobber med en fleksibel billettløsning som skaper minst mulig forvirring om vi skulle få smittevern-restriksjoner under festivalen.  

Åpningskonsert

Torsdag 24. juni

19.00 – 24.00

350,- / + gebyr

SuperFredag

SALGET MIDLERTIDIG STOPPET

Fredag 25. juni

18.30 – 02.00

690,- / + gebyr

SuperLørdag

SALGET MIDLERTIDIG STOPPET

Lørdag 26. juni

18.30 – 02.00

690,- / + gebyr

2-dagers pass

SALGET MIDLERTIDIG STOPPET

Fre 25. – lør 26. juni

18.30 – 02.00

1250,- / + gebyr

3-dagers pass

Tors 24. – lør 26. juni

18.30 – 02.00

1590,- / + gebyr

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Ved store endringer og begrensinger pga. Korona vil refusjoner bli mulig.

Ønsker du festivalbilletter og overnatting i samme pakke finner du opplysninger her: http://www.nidarosblues.no/hotellpakker