Toby Lee

 TobyLee bredde

En real Youtube-sensasjon kan man trygt kalle dette.
Det hele begynte som en litt sprø og morsom ide. 12-årige Toby Lee ble invitert til å være gjesteartist på Blues Heaven i Danmark. Det unge supertalentet fikk komme opp og spille med den amerikanske stjernen Ronnie Baker Brooks, og kort tid etter ble en video fra opptreden lagt ut på Youtube. Videoen har i skrivende stund 50 millioner visninger, 1,5 millioner delinger, nesten 400 000 likes og over 100 millioner har hatt den opp på sin feed. Rett og slett svimlende tall.

Toby Lees fantastiske reise begynte da han som fireåring fikk en gul og grønn ukulele i gave av sin bestemor. Som åtteåring fikk han sin første elektriske gitar som julegave, og siden har han ikke sett seg tilbake. En dag møtte Toby tilfeldigvis Mick Box fra Uriah Heep, og møtet gjorde såpass inntrykk at han fra det øyeblikket visste nøyaktig hva han ønsket å gjøre i fremtiden. Mick Box har siden fortsatt å være en viktig mentor for Toby.

Hans spesielle kjærlighet til blues og rock får utløp ved at gitar-riff fra Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore og BB King til stadighet strømmer ut fra gutterommet. Hver søndag har Toby sin egen lille jam session som han legger ut på Youtube. Dette har blitt meget populært og følges av mange tusen hver gang. Toby går på Sylvia Young Theatre School i London og gjennom kyndig veiledning fra sin lærer legger han stadig vekk alen til sin vekst som musiker og entertainer.

Det føles litt unaturlig at det er en 12-åring vi skriver om, men samtidig er jo gutten ganske så unik. Blues-ikonet Joe Bonamassa har delt en av Tobys videoer og uttalt at dette er bluesens fremtidige superstjerne. Det er utrolig morsomt å skulle få besøk av Toby på Nidaros Blues. Hos oss vil han være årets Blues-kid som plutselig dukker på en scene der du befinner deg for å jamme litt med de store artistene. Han skal også garantert opptre på Barnas Blues lørdag 21. april.
Masse fornøyelig lesestoff og gode videoer finner dere på hans hjemmeside toby-lee.com

Videoen som nå går som en farsott verden over finner du her https://www.youtube.com/watch?v=tEnkdQmvWs8

 

 

Superfredag 20. april og Superlørdag 21. april

 

United Kingdom

Toby Lee is a real Youtube sensation.

It all began with a funny and somewhat crazy idea. The 12-year-old Toby Lee was invited to be a guest artist on Blues Heaven in Denmark. The young super talent appeared on stage with the American star Ronnie Baker Brooks, and a short while later, a video of the performance was uploaded to Youtube. The video currently has 50 million views, 1.5 million shares, nearly 400 000 likes and over 100 million people have had the video appear on their feed. Staggering numbers.

Toby Lee's fantastic journey began when he, as a four-year-old, received a yellow and green ukulele as a gift from his grandmother. As an eight-year-old, he received his first electric guitar as a Christmas gift, and since then he has never looked back. One day Toby coincidentally met Mick Box from Uriah Heep, and the meeting made such a good impression that he knew from that moment exactly what he wanted to do with his future. Mick Box has remained an important mentor for Toby.

His special love for blues and rock means that the guitar-riff from Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore and BB King can continually be heard blasting from his bedroom. Every Sunday, Toby has his own little jam session that he uploads to Youtube. This has become very popular, and is followed by thousands of people every time. Toby attends the Sylvia Young Theatre School in London, and through expert instruction and guidance from his teacher, he is continually growing as a musician and entertainer.

It seems very strange to be writing all of this about a 12-year-old, but at the same time, the boy is without a doubt entirely unique. The blues icon Joe Bonamassa has shared one of Toby's videos, and wrote that he will surely be a future superstar of blues music. We are very excited that Toby is coming to Nidaros Blues. The Blues kid of the year will be appearing on stage to jam with the big artists, right here with you in the audience.  He will also be performing at Barnas Blues on Saturday the 21st of April.

A lot of delightful reading materials and good videos can be found on his homepage www.tobylee.uk

The video spreading like wildfire across the world can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=tEnkdQmvWs8