Lisa Lystam Family Band

 LisaLystam bredde

Nesten som fra ingen steds dukket Lisa Lystam Family Band opp for noen år siden, satte ned foten og fortalte at her er vi. Den Svenske svenske blues- og rootsscenen ble umiddelbart tatt med storm.  Bandet har nå blitt veldig ettertraktet og er nå et av de Svenske svenske bluesbandene med flest spillejobber. De har etter hvert spilt på alle store klubber og festivaler i Norden, samt flere klubber og festivaler i Tyskland.

Det spennende med LLFB er deres evne til å ta sjangeren ett skritt videre på et ungdommelig vis. Musikalsk er det mere enn bare ren blues, selv om roots-kjernen alltid er tilstede. Lisas stemme har kraft og driv, men også en følsomhet som gir musikken stort spenn.

LLFB representerte Sverige i European Blues Challenge i Brussel i 2015. Lisa har fått Janne Rosenqvists stipend og Åmåls Junior Blues Prize i 2015. Så bare glem alle fordommer om at blå musikk kun fremføres av gamle menn. , for Lisa Lystam og hennes 4 fire eminente musikere er et strålende eksempel på at så ikke stemmer.

 

 

Superfredag 20. april - GK Scenen Cicignon

billetter button

United Kingdom

Lisa Lystam Family Band appeared almost out of nowhere a few years ago, put their foot down and announced their presence. The Swedish blues and roots scene was immediately taken by storm. The band has become highly sought after and is now one of the Swedish blues bands with that books the most gigs. They have performed at all the largest clubs and festivals in the Nordic countries, as well as several clubs and festivals in Germany.

What's great about LLFB is their ability to take a genre one step further in a youthful way. Their music is more than just pure blues, even though the roots core is always present. Lisa's voice has power and drive, but also a sensitivity that gives the music a broad appeal.

LLFB represented Sweden in European Blues Challenge in Brussels in 2015. Lisa received Janne Rosenqvist's scholarship and Åmål's Junior Blues Prize in 2015. So forget all your preconceptions that blues music can only be performed by old men, because Lisa Lystam and her four eminent musicians are a fantastic example of how wrong preconceptions can be!