Jobbe som frivillig

Har du spørsmål vedrørende frivilligarbeid, kontakt:
torgeir(at)nidarosblues.no


Akkreditering

P.g.a. begrenset kapasitet vil det ikke bli gitt akkreditering til andre enn presse, samarbeidspartnere, artister og funksjonærer. Gjestebilletter eksisterer ikke.
Vi tar kun imot søknad om akkreditering på mail – søknadsfrist er 1. april 2020.
Har du spørsmål, kontakt: jan(at)nidarosblues.no