Informasjon

 

Jobbe som frivillig

Har du spørsmål vedrørende frivilligarbeid, kontakt:
torgeir(at)nidarosblues.no

 

Akkreditering

P.g.a. begrenset kapasitet vil det ikke bli gitt akkreditering til andre enn presse, samarbeidspartnere, artister og funksjonærer.Gjestebilletter eksisterer ikke. Vi tar kun imot søknad om akkreditering på mail.Frist for søknad om akkreditering er 1. april 2019.
jan(at)nidarosblues.no

 

Info refusjon4


Information

If you wish to make enquiries about volunteering, please contact:
torgeir(at)nidarosblues.no

 

Authorization

Only the press, collaborative partners, music artists and festival officials will be authorized to enter the festival grounds. This is due to capacity restrictions. There are no guest tickets. We accept applications for authorization by e-mail only.   The deadline for submitting an application is the 1st April 2019.
jan(at)nidarosblues.no