Bekken & Gjems

BekkenGjems bredde

Nidaros Blues inviterer til plateslipp med Bekken & Gjems på Nidaros Blues 2018.
Skal man holde på med musikk, live eller på plate, kan det like gjerne gjøres med høyeste grad av alvor, innsikt og kompetanse! Tor Einar Bekken og Richard Gjems har i 10 år turnert med sitt ekstreme univers.
 
Ideen om at pianist Tor Einar Bekken (Dr Bekken) illuderer et band og at trollmann og munnspiller Richard Gjems er vokalist og "gitarist", er ikke helt vanlig. Det er i det hele ingenting som er vanlig med dette konseptet. Ved å hevde at alt er hentet fra øverste hylle, er det nødvendig å spesifisere at man ikke snakker om lagerhyllene til IKEA eller Clas Ohlson, men hyllene hvor kvalitetsorienterte, framtredende spesialister i internasjonalt toppsjikt lagrer greiene sine.
 
Duoen utvides denne gang med en gitarist som kvalifiserer med sin leksikale kapasitet så vel som sitt smakfulle spell, Jan Christian Gjems. Selv om det kan oppfattes som arrogant, er det likevel helt trygt å hevde at dette har du aldri hørt maken til. Den åpenbare grunnen til det, er selvsagt at dette er et helt unikt format og med overlegne musikalske prestasjoner. God fornøyelse.

 

Superfredag 20. april - Riis Akustisk Scene

billetter button

 United Kingdom

Nidaros Blues invites you to Bekken & Gjems’ album release at Nidaros Blues 2018.

If you’re going to play music at all, live or recorded, then you may as well do it seriously with a high level of expertise and proficiency! Tor Einar Bekken and Richard Gjems have been touring now for 10 years with their extreme universe.

The idea that the pianist Tor Einar Bekken (Dr Bekken) is convincing as a band and magician, and harmonica-player Richard Gjems is the vocalist and “guitarist” is not exactly normal. In fact, nothing about this concept is normal. In describing them as top shelf, we think it necessary to specific that we are not talking about run-of-the-mill shelves from IKEA or Clas Ohlson, no we are talking about shelves where distinguished and high-quality specialists from the international elite keep their things.

The duo will be supported by the talented guitarist Jan Christian Gjems. Without wanting to come across as arrogant, we think it’s safe to say that you have never heard anything like this before. The obvious reason being that this is a totally unique format - and nothing less than brilliant musical performances. Enjoy!