Steinar Albrigtsen

Albrigtsen bredde

Med The Daily Blues (TDB) ønsker Albrigtsen å hylle sine blueshelter, både i musikalsk stil og gjennom å fortelle om sine møter med dem. Med sitt nyeste og kritikerroste album viser Albrigtsen bluesens bredde og lytterne blir bedre kjent med noen av blueshistoriens stamfedre.

Steinar fikk sin første dose blues gjennom John Hammond (den gang Jr.) på Prelaten i Tromsø tidlig på 80-tallet. Albrigtsen beskriver sitt møte med Hammond som særdeles hyggelig og lærerikt. Hammond skrev ned en liste over artister Albrigtsen burde lytte til. Den inneholdt navn som Big Bill Broonzy, Mississippi John Hurt, den hvite manns blå jodler Jimmie Rodgers og mange andre. Disse tre artistene er alle representert på albumet The Daily Blues. Plata er en hyllest til våre største bluesartister gjennom tidene, og Albrigtsen tar med dette et ansvar for å føre denne musikalske arven videre til nyere generasjoner.

På Nidaros Blues vil Steinar Albrigtsen presentere dette materialet live sammen noen av de aller dyktigste musikerne vi har, og konserten vil spenne fra Steinar alene på scenen til fullt trøkk med syv menn og kvinner sammen på scenen. Et utrolig flott oppbygd show, med en artist hvis styrke er hans finstemte formidlingsevne, det å kunne fortelle historier slik at vi blir dratt inn i fortellingene.

Med terningkast 5 fra bl.a. Dagbladet, Aftenposten og iTromsø er vi ganske sikre på at vi får en åpningskonsert akkurat slik vi liker det på Nidaros. Et sittende og lyttende publikum og en lun varm start som sørger for at den gode festivalstemningen kommer krypende på oss før det braker løs for fullt inn i helgen.

Vi kan jo hviske deg i øret at du også bør sette av litt tid etter konserten. Det går rykter om en skikkelig overraskelse fra scenen.

 

Åpningskonsert torsdag 19. april - SpareBank 1 Scenen

billetter button

United Kingdom

With The Daily Blues (TDB), Albrigtsen wants to pay tribute to blues music heroes, both through his musical style and by talking about his meetings with them. With his latest and critically acclaimed album, Albrigtsen showcases the breadth of blues music, and listeners get better acquainted with some of the historical prodigies of blues music.

Steinar got his first dose of blues from John Hammond (Jr. at that time) at Prelaten in Tromsø in the early 1980s. Albrigtsen describes his meeting with Hammond as being particularly enjoyable and informative. Hammond wrote down a list of artists Albrigtsen should listen to. The list contained names like Big Bill Broonzy, Mississippi John Hurt, the white-man's blue yodeller Jimmie Rodgers and many more. These three artists are all represented in the album The Daily Blues. The album is a tribute to the biggest blues artists of our time, and with this Albrigtsen takes on the responsibility of carrying the musical heritage on to newer generations.

At Nidaros Blues, Steinar Albrigtsen will present this material live with some of the most talented musicians we have. The concert promises quite a variety, going from Steinar alone on stage, to a full-blown show with seven men and women together on stage. An unbelievably well-designed show, with an artist whose strength is his fine-tuned ability to perform, the ability to tell stories in a way that lets us live them.

With a near-perfect star rating from the Norwegian newspapers Dagbladet, Aftenposten and iTromsø, we are pretty certain that we have the perfect opening concert for Nidaros. A sitting audience and a warm and pleasant start will ensure that a nice festival atmosphere will slowly unfold before it all takes off as the weekend progresses.

It's a bit hush-hush, but we would also like to suggest that you allow for a little bit of extra time after the concert. There are rumours of a big surprise from the stage.